Om festivalen

OBS! LiteratureXchange afvikles ikke i år!

Kære alle,


Vi har glædet os til LiteratureXchange 2020. Vi er derfor også meget ærgerlige over, at vi nu må melde ud, at vi ikke kan afvikle festivalen i år.

Vi har fulgt udviklingen omkring covid-19 og myndighedernes anvisninger tæt, og festivalens styregruppe har på den baggrund besluttet, at det ikke er muligt at gennemføre LiteratureXchange den 11.-21. juni 2020.

Vi står alle i en uvis situation, og det er vigtigt, at vi passer på hinanden og litteraturen.

Hvis I har spørgsmål eller andet, så send os endelig en mail. I kan finde kontaktoplysninger på litX.dk/kontakt

Tak til alle, der skulle have deltaget i festivalen, tak til samarbejdspartnere, fonde og sponsorer.

Vi ses i 2021!

Kærlige hilsener,
LiteratureXchange-teamet


_______________________


LiteratureXchange er en ny international litteraturfestival i Aarhus, der finder sted for tredje gang 11.-21. juni 2020.

Programmet består årligt af cirka 150 arrangementer med alt fra litteratur i byrummet til tematiske litteraturmiddage foruden traditionelle oplæsninger og debatter. LiteratureXchange præsenterer udenlandske og danske forfatternavne, samtaler mellem forskere og forfattere om internationale problemstillinger og forskellige utraditionelle aktiviteter, der får hele byen til at summe af litteratur.

Festivalen aktiverer hele Aarhus ved at udfolde sig i byrummet, på byens store scener, på caféer, lokalcentre og på kulturinstitutioner som Hovedbiblioteket Dokk1, Godsbanen og i flere af midtbyens kirker. 

Se program og billeder fra de forgående år i arkivet.

Vision
LiteratureXchange er en international litteraturfestival, der manifesterer Aarhus som en markant og nytænkende litteraturby.
LiteratureXchange gør verden mindre og perspektivet større. Festivalen arbejder i krydsfeltet mellem forskning og litteratur, mellem store internationale navne og lokal involvering og mellem debatskabende arrangementer og overraskende initiativer i bybilledet.

Festivalen er en vedkommende event, der engagerer deltagerne i aktuelle problemstillinger og skaber læselyst.

Hvordan gør vi det?

• Festivalen giver stemme til internationale og danske forfattere, forskere, formidlere, oversættere og naturligvis også læserne.
• Festivalen leger med formen, og præsenterer meget andet end traditionelle forfattersamtaler og oplæsninger
• Festivalen breder sig ud over hele byen og byder på overraskende og anderledes litteraturoplevelser på gader og stræder
• Festivalen favner bredt og samarbejder med alle dele af litteraturmiljøet
• Festivalen balancerer mellem meget litterære (elitære) og meget folkelige arrangementer

Internationalt perspektiv
LiteratureXchange udforsker, hvordan litteraturen kan udfordre vores forståelse af os selv og den verden, vi befinder os i. Kan litteraturen flytte på verden? Kan den rykke på vores holdninger og sætte dem i perspektiv?
Festivalen danner ramme for dialog om litteraturens potentiale ved at fokusere på aktuelle, globale temaer. Det diskuteres i samtaler og debatter mellem internationale og danske forfattere, forskere og kritikere.

Arrangører: Aarhus Litteraturcenter, Aarhus Kommunes Biblioteker & Folkeuniversitetet i Aarhus. Se nærmere under Kontakt.

LiteratureXchange er støttet af Aarhus Kommune, Statens Kunstfond og Spar Nord Fonden.