Ekstern arrangør?


Lad os sammen skabe byens internationale litteraturfestival!

LiteratureXchange aktiverer hele Aarhus ved at udfolde sig i byrummet, på byens store scener, på caféer, lokalcentre og på kulturinstitutioner som Hovedbiblioteket Dokk1, Godsbanen og i flere af midtbyens kirker. 

Vi håber, at I som eksterne arrangører har lyst til at sætte jeres præg på festivalen med arrangementer eller andre aktiviteter. Du kan møde de øvrige arrangører i Facebook-gruppen her.

Deadline for at komme med i det trykte program er 1. marts 2021, hvor DENNE FORMULAR skal være udfyldt og sendt. Læs nedenstående tekst grundigt, før du udfylder. 

Bemærk, at alle felter med * i formularen SKAL udfyldes - herunder upload af arrangementsbillede - for at formularen kan indsendes. Beskrivelsen af arrangementet må max være 500 tegn inkl. mellemrum, for at formularen kan indsendes. Find vores guide til programtekster her. Der må ikke laves linjeskift. De to bokse nederst i formularen skal tjekkes af. Du modtager en kvittering for indsendelse og videresendes til en ny side - har du ikke modtaget denne eller videresendes du ikke, er formularen ikke udfyldt korrekt. Det vil fremgå i formularen med rød skrift ved det enkelte punkt, hvad fejlen eller manglen er. Skriv til lkg@aarhus.dk, hvis du har spørgsmål.

Kriterier for optagelse i programmet
For at sikre et program med en stærk profil, bedes I forholde jer til nedenstående kriterier, når I tænker jeres arrangement ind i festivalens program.

Det internationale perspektiv
På hvilken måde har jeres programpunkt et internationalt perspektiv? Er der internationale medvirkende, emner eller andet, der kvalificerer programpunktet til at indgå i en international festival?

Inddragelse af byen  
Hvordan er jeres programpunkt i kraft af placering og/eller målgruppe med til at understøtte festivalens ambition om at være hele byens festival?

Vi forbeholder os ret til at afvise et arrangement, der ikke forholder sig til festivalens kriterier.

Vi håber, I har lyst til at være med og glæder os til at samarbejde! 

Al fysisk undervisning på Folkeuniversitetet er aflyst til og med den 5. april som følge af corona-situationen.