Festivalens fokuspunkter


Flere unge

Festivalen etablerede i 2019 flere mindre pilotprojekter med fokus på unge som publikum, medskabere og initiativtagere. De gode erfaringer herfra vil i 2020 udbygges og udvikles således, at endnu flere unge inddrages og deltager i festivalen.

FN’s verdensmål
Programmet bygges de kommende år op omkring programspor, der relaterer sig til FN’s verdensmål. Verdensmålene er valgt med en ambition om at tydeliggøre og opprioritere festivalens fokus på, hvordan litteraturen kan give en nuanceret indsigt i aktuelle problemstillinger.


Flere fællesskaber
Af festivalens evaluering fremgår det, at op mod 40 procent af deltagerne kommer alene til arrangementerne. Vi ser et stort potentiale i at udvikle en række nye koncepter, der understøtter etableringen af fællesskaber med litteraturen som omdrejningspunkt.

Internationalt samarbejde
Festivalen udmærker sig ved en meget stærk forankring i det lokale og nationale i kraft af de mange samarbejdspartnere. I 2020 løftes blikket mod samarbejdsmuligheder uden for landets grænser, især Manchester Literature Festival. Hermed understøtter festivalen ambitionen om et kultursamarbejde mellem Aarhus, Aalborg og Manchester.Undervisningen på Folkeuniversitetet er aflyst til og med 7/2 pga. coronasituationen. Se forelæsninger online, efter påske og i efteråret.